GÖRDÜĞÜNÜZ RÜYALARIN ANLAMLARI

İslami Rüya Tabirleri - Diyanet Ruya Yorumları İLE SİZİNLE!

Rüya Nedir ?

Bilimsel Tarif :

Biyoloji süratli bir  şekilde gelişirken uykuda görülen rüyaları bilinç altındaki beyin olaylarına bağladı. Fakat, uykuda görülen rüyaların zamanı aşan farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmış değildir. İstisna diyilerek uzun süre konuya ters açıdan bakıldı. Alanında ünlü bir bilim adamı “Fizik ve Biyolojide istisna olmaz. Tek bir olayın bile açıklanması gerekir.” tezi ile metafizik olan olaylara bilimsel bir kapı araladı. Uykudan görülen rüyalar metafizik bir olaydır. Kişinin iç dünyasından doğar. Zaman ötesi nitelikleri ile beraber insanın bilinç altına yansıyarak bize ulaşır. Bu esnada bilincin ve şuur altının biçimlenme ve fotoğraflarına bürünür. Lakin eski psikiyatrislerin rüyaları bilinç altı diye nitelendirmeleri onların bu özelliklerinden gelir. Hatta kişinin  iç dünyasından gelen rüya olayının bilinç altında doğmaz. İçimizdeki ben den bize gelen mesajlardır. Bunun önemli delilleri vardır.

Rüyalar çok kısa süreli görülür. Uykuda görmüş olduğumuz rüyaları uyandığımız zaman 15 – 20 dakika anlattığımız  bilimsel olarak ispatlanmıştır ki, bu rüya sadece bir kaç saniyede görülmüştür. İç dünyamızdaki kişiliğimizin madde ötesi olması neticesi ile rüyalarda zaman ötesinde ceyeran eder. Sadece birkaç saniye  gibi kısa süre rüyanın şuur altına, oradan bilince geçmesi süresidir. Yoksa rüyada zaman faktörü sıfırdır.
Rüyaların bir iç spikeri vardır. Görmüş olduğumuz bir rüyayı anlatırken “Bir şehre gitmiştim. Orası filanca şehirmiş. Bir kimse gördüm o filanca imiş.” dediğimiz zaman bu bilgiyi bize başka birisinin görünmeden söylemiş olduğunu fark ederiz. İşte bu içimizdeki  spiker iç dünyamızdaki ben, asıl kişiliğimizdir.
Uykuda gördüğümüz  rüyalar bazen açıkça bazen üstü kapalı olaylara bürünmüş olarak geleceği haber verebilmektedir. Bilim tarihinde ve günlük hayatımızda geleceği olduğu gibi gösteren rüyalara sık rastlanmıştır. Bilim tarihine geçen bu tarz ünlü bir rüya Abraham Linkol’ ün rüyasıdır.
Bazı rüyalar ise açık değildir ve değişik şekillere bürünmüş ve gizlenmiştir. Bu rüyalar şuur altından geçerken aldığı fotoğraflardan meydana gelen karışık bir şekildir. Rüya yorumu bu denli karma  karışık şekillerin analizi anlamını taşımaktadır. Gelecekten bize haber veren kendi  içimizdeki öz varlığımız, ölümsüz olan madde ötesi yanımızdır.

Reklam Alanı